2016-10-04

בקש שלום ורדפהו


בקש שלום ורדפהו

Seek Peace and Pursue

I need to watch all of the "Yidlife Crisis" videos and get going on my Yiddish.

No comments:

Post a Comment